Day 10, Pagosa Springs CO. to Williams AZ, 9-27-2014 - KRW1